Home Video Naličje medalje – Ultra distancama protiv šećerne bolesti

Naličje medalje – Ultra distancama protiv šećerne bolesti

141
0
VŽ pol 300×250

Predstavljamo “pilot” emisiju serijala “Naličje medalje” koji planiramo realizirati na portalu 3sporta. U prvoj emisiji kroz intervju se predstavlja Nenad Šimunko, ultraš koji boluje od šećerne bolesti.

Natural Wealth – ljeto bicikl

Autor: 3sporta / Zvonimir Mikašek

(141)

tags: