DOBRODOŠLI CIKLORURISTI!

Predstavljen projekt Mura-Drava.Bike

Projektom Mura-Drava.Bike uspostavljena je atraktivna međugranična ruta turističke biciklističke rute uzduž rijeke Mure i Drave, dok će sam projekt omogućiti nastavljanje vrlo uspješnih austrijskih biciklističkih ruta na rute u Sloveniji i Hrvatskoj sve do ušća Mure u Dravu, čime će se ujedno iskoristiti tržišni potencijal postojećih ruta, te ih objediniti sa Dunavskim biciklističkim putem.

Varaždinska županija zajedno je s partnerima iz Hrvatske i Slovenije još 2008. godine krenula u projekt Mura-Drava.Bike sa svrhom povezivanja biciklističkih ruta. Biciklističke staze postojale su i prije, ali su bile razdijeljene te nisu imale zajednički marketing, nisu bile jednako obilježene, dok se ovim projektom to promijenilo.

Tako su na području Varaždinske županije napravljene rute R1 i R2. Ruta R1 povezuje grad Varaždin sa Slovenijom, a zamjenska ruta R2 prolazi kroz Mura-Drava rezervat i nadovezuje se na R1 te bi ista trebala biti korisna i lokalnom stanovništvu za rekreaciju i odmor. Obje rute duge su oko 60 kilometara te je potrebno nekoliko dana da ih se prođe.

Direktorica Turističke zajednice Varaždinske županije Elizabeta Dolenec naznačila je kako se upravo takva vrsta turizma u zadnje vrijeme jako razvija na području Europe te pojasnila kako je namjera povezivanja ruta zadržati cikloturiste što je dulje moguće na području Varaždinske županije.

– U vezi s tim ujedinili smo sve subjekte koji imaju nešto za ponuditi takvom turistu, od restorana, noćenja, servisera bicikla i slično. Također su napravljene i web stranice, logo, odrađeni su neki sajmovi, a napravljene su reportaže te niz spotova o samom bicikliranju – naglasila je Dolenec navodeći kako je cilj projekta Mura-Drava.Bike osiguravanje trajnog gospodarskog i društvenog razvoja u pograničnim područjima Slovenije i Hrvatske koji će imati pozitivne učinke na gospodarski rast i razvoj turizma na obje strane.

Predstavnik jednog od partnera, Romeo Varga iz Regionalne razvojne agencije Morska Sobota, naglasio je kako je prvobitna želja partnera bila povezivanje svih biciklističkih ruta na području Slovenije, nakon čega je uslijedilo njihovo povezivanje sa rutama na području Republike Hrvatske, Austrije i Mađarske sa svrhom izgradnje kvalitetnog biciklističkog turizma te povezivanje malih biciklističkih subjekata u zanimljivu biciklističku ponudu, kao i njihovo zajedničko plasiranje na tržište.

– Očekujemo povećanje opsega biciklističkog turizma, turistički rast i razvoj, te regionalni i ruralni razvoj. Biciklisti ne teže skupim destinacijama, već onim interesantnima, a mi im to sad možemo ponuditi – naglasio je Varga.

Jedan od partnera je i Turistička zajednica Međimurske županije koja je potpomogla projektu tako da je sudjelovala na razvoju GPS sustava ruta, koji nije inovativan samo na našem području, već i u široj europskoj regiji.

– Budući da je sam projekt novost na ovom području, željeli smo imati i ovakvu vrstu noviteta kao što je sustav GPS-a na samom projektu čija svrha ima velike razmjere. Tako ovih dana na području Međimurja kreće označavanje ruta i uređivanje off road staza te njihovo povezivanje sa stazama susjednih zemalja – nadodao je Grula.

Projekt Mura Drava Bike započeo je 1. kolovoza 2009. godine, a završetak je predviđen za 31. ožujka 2012. godine. Ovaj višegodišnji međunarodni projekt  vrijedan oko 1,900,000 EUR financiran je najvećim dijelom iz sredstava IPA (1.494.503,48) a ostalo su osigurali partneri na projektu.

Autor: Varaždinska županija

Nema postova za prikaz